Права за ползване
Начало | Права за ползване ...

Права за ползване

Настоящият уебсайт, както и домейнът bauhaus-bg.com, са собственост на Студио Баухаус ООД. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, остават законни права на Студио Баухаус ООД.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този уебсайт или на части от него, без осигурени авторски права, е забранено.

Уебсайтът осигурява връзки с други сайтове, но въпреки това той няма контрол над тези връзки и не поема отговорност или задължение за съдържанието или достъпността до всяка от тези връзки.