За нас
Начало | За нас ...

За нас

Основен предмет в дейността на Архитектурно Студио Баухаус е извършването на комплексно проектиране на сгради, изработване на градоустройствени планове, проектиране и реконструкции на нови и съществуващи сгради, интериори.

От създаването си до днес, Ние сме проектирали редица Жилищни, Обществени и Промишлени сгради, Градоустройства и др.

Архитектурно Студио Баухаус разполага с екип от висококвалифицирани млади специалисти имащи собствен стил и съвременно мислене.

В наше лице Вие ще намерите сигурен партньор за изготвянето и реализирането на вашите проекти до въвеждането им в експлоатация.